http://www.bip.gov.pl
 
O nas
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Akcja ZIMA - Zimowe Utrzymanie Dróg
Załatwianie spraw
Dostęp do informacji publicznej
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi


 
Strona startowa 
 

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Przemkowie

www.bip.pzdp.pl

 

NIP: 692-21-60-703, Regon: 390688630

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku -
od godz. 7:00 do godz.15:00

 

Mapa sieci dróg na terenie Powiatu Polkowickiego

powiatpolkowice.lp-portal.pl/   

 

 

 

 
 
Aktualności
27.12.2017
udostępnienie drogi w kierunku Rudnej
Udostępnienie do użytku publicznego drogi wewnętrznej KGHM wokół zbiornika Żelazny Most na kierunku Tarnówek - Rudna [dawna droga gminna DG121508D w ciągu drogi powiatowej DP1127D] >>>
20.12.2017
Przywrócenie ruchu w m. Trzebcz na kierunku Trzebcz-Guzice
>>>
28.11.2017
Komunikat - utrzymanie chodników w zimie
Przypomnienie o obowiązkach właścicieli posesji przyległych do chodników. >>>
28.11.2017
Ostrzeżenia o migracjach zwierząt na drogach
>>>
28.11.2017
Zasady Zimowego utrzymania dróg powiatowych
Plan Zimowego Utrzymania Dróg powiatowych Powiatu Polkowickiego >>>
21.11.2017
Wystawianie faktur
Przypominamy, że w związku z centralizacją usług dla jednostek powiatowych od 01.01.2017 nastąpiła zmiana sposobu wystawiania faktur VAT dla PZDP, które należy wypisywać wg. następującej zasady: Nabywca: Powiat Polkowicki ul. Św. Sebastiana 1 , 59-100 Polkowice NIP: 692-22-74-708 Odbiorca: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych ul. Fabryczna 16 59-170 Przemków >>>
16.11.2017
Aukcja na sprzedaż drewna
>>>
14.11.2017
KOMUNIKAT dot. migracji zwierząt
>>>
14.11.2017
KOMUNIKAT dot. zimowego utrzymania chodników
>>>
06.11.2017
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego w sezonie 2017-2018” – część 7-8
>>>
11.10.2017
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego w sezonie 2017-2018” – część 1
>>>
28.09.2017
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego w sezonie 2017-2018”
>>>
04.09.2017
Przebudowa drogi powiatowej nr 1130D polegająca na budowie chodnika wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Grębocice (ul. Długa)
>>>
10.08.2017
Przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego obiektów mostowych oraz dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego
>>>
08.08.2017
Przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego obiektów mostowych oraz dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego
>>>
14.07.2017
„Przebudowa przepustu pod drogą powiatową nr 1129D w miejscowości Trzebcz”
>>>
12.07.2017
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 62, 201 wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1125D w miejscowości Kłębanowice.
>>>
07.07.2017
Wykonanie oznakowania poziomego na drogach Powiatowych Powiatu Polkowickiego
>>>
23.06.2017
„Przebudowa przepustu pod drogą powiatową nr 1129D w miejscowości Trzebcz”
>>>
22.06.2017
Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1150D na odcinku Kłobuczyn – Koźlice
>>>
24.05.2017
„Remonty bieżące dróg powiatowych na terenie Powiatu Polkowickiego” – część 1
>>>
11.04.2017
Staż w ramach projektu ”Program Aktywizacji Kobiet”
>>>

 
 


Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych Interaktywna Polska