http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
O nas
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Przetargi
Zamówienia do 30.000 euro
Regulaminy do 30.000 euro
Załatwianie spraw
ZUD - Zimowe Utrzymanie Dróg
RODO
Dostęp do informacji publicznej
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Telefony kontaktowe


 
Zamówienia do 30.000 euro 
Zamówienia publiczne
 
data publikacji:  27-02-2018 | 15:08
data ostatniej modyfikacji:  14-05-2018 | 07:21
ostatnio modyfikowal: Adam Mielniczuk
   
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1138D w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni w miejscowości Jędrzychów, gm. Polkowice”. 27.02.2018

Informacja_o_wyborze_oferty.pdf

Zaproszenie_do_skladania_ofert.pdf

Zalacznik_nr_1_-_Zalozenia_projektowe.pdf

Zalacznik_nr_2_-_Formularz_ofertowy.doc

Zalacznik_nr_3_-_Projekt_umowy.pdf

««« powrót
 
 


Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych Interaktywna Polska